مطالب نوشته شده در موضوع «مشکلات ویژه یادگیری»

اشنایی با تست وکسلر

اشنایی با تست وکسلر

تست وكسلر در دهه 1930 ساخته شد و در سال 1949 اولین شكلش در آمد. در سال 1972 تجدید نظر اولیه انجام شد و در دهه اخیر تجدید نظر دیگر صورت گرفت و آن چه ما در اختیار داریم مربوط به سال 1972 می‌باشد. تجدید نظر اخیر در دست عده‌ای است كه هنجار شود اما متأسفانه...
معرفی مرکز مشکلات ویژه یادگیری کاگ

معرفی مرکز مشکلات ویژه یادگیری کاگ

در موارد بسیاری خانواده ها عنوان میکنند که  : فرزندشان در شروع تحصیل و درکلاس اول و دوم ابتدایی در همه موارد تحصیل خوب بوده ، همچنین به درس و تحصیل بسیار علاقمند بوده است و فقط در قسمت مشخص ومعدودی کمی ضعیف عمل میکرده که به نظر خیلی مهم نمی توانسته باش...